Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania zadaj pytanie

Ostatnia aktualizacja danych: 13.05.2008

Świetlica „Pod Aniołem” parafii pw. św. Marka Ewangelisty

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: parafia
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: schody

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna

— rodzina:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • organizowanie czasu wolnego

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna

Zamiast klatki schodowej i ulicy

rodzaj pomocy:
adresaci pomocy: dzieci i młodzież
miejsce: własna placówka
specjaliści: nauczyciele z kwalifikacjami, studenci, wolontariusze
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Zamiejska 6
dzielnica: Targówek
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 679-36-35
fax: 22 697-36-35
e-mail: kgpw@poczta.onet.pl
WWW: www.swmarek.waw.pl, www.raj.art.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 15:00-19:00
wtorek: 15:00-19:00
środa: 15:00-19:00
czwartek: 15:00-19:00
piątek: 15:00-19:00
sobota: imprezy
niedziela: imprezy

Osoby zarządzające organizacją

ks. Wacław Madej – proboszcz
Teresa Tymosiewicz-Muszel – koordynator pracy świetlicy

Dane formalne

status prawny: organizacja powstała na mocy umowy Państwo-Kościół
rok rejestracji:
status org. pożytku publicznego: nie
nr KRS:
REGON: 040120291
nr konta bankowego:
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
 1. stworzenie dzieciom przyjaznego miejsca, w którym będą czuły bezpieczne, potrzebne, akceptowane i doceniane
 2. rozwijanie pozytywnych wzorców zachowań
 3. nauka kontaktów interpersonalnych
 4. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci
 5. organizacja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu
 6. profilaktyka uzależnień
Świetlica działa od stycznia 2003 r. Dzieci w świetlicy otrzymują:
 • pomoc w odrabianiu lekcji,
 • wyrównywanie braków w nauce
 • zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności wg zainteresowań: plastyczne, teatralne, origami, sportowe zajęcia wspomagające prowadzone przez specjalistów:
 • korektywa, logopedia, reedukacja, socjoterapia, arteterapia
 • podwieczorek
 • imprezy okolicznościowe, konkursy, wyjścia do teatru
W ciągu minionego roku zorganizowano:
 • Integracyjny Bal Karnawałowy we współpracy ze Strażą Miejska z Targówka i Stowarzyszeniem dla Osób Niepełnosprawnych "Help"
 • kiermasz kartek, ozdób świątecznych i chlebków wielkanocnych
 • spotkanie Wielkanocne
 • imprezę na Dzień Dziecka we współpracy ze SP 114
 • imprezę na zakończenie roku w świetlicy
 • wyjazd na kolonie od Barda Śląskiego (84 dzieci)