STOP Uzależnieniom: warszawski serwis informacyjny dot. profilaktyki uzależnień Fakty o alkoholu i alkoholizmie • porady dla osób uzależnionych • baza placówek pomocowych • informacje o nieodpłatnej ofercie war­szawskich organizacji pozarządowych, skierowanej do osób uzależ­nionych i ich rodzin

Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od
    hazardu i innych uzależnień behawioralnych