Baza Placówek Pomocowych zawiera dane o placówkach świadczących pomoc osobom z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, pracoholizm, zakupoholizm, zaburzenia odżywiania itp.) oraz ich bliskim. Baza będzie rozbudowywana o placówki świadczące pomoc w innych obszarach uzależnień.

Znajdź placówkę pomocową:

Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od
    hazardu i innych uzależnień behawioralnych
Bazę Placówek Pomocowych rozwija Fundacja Praesterno, przeciwdziałająca wszelkim formom i przejawom patologii społecznej, w tym narkomanii, alkoholizmowi i przemocy.

Warszawski Informator o Pomocy został przeniesiony pod nowy adres.

Warszawski Informator o Pomocy