Telefony zaufania

801 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki — Narkomania
— telefon zaufania oferuje profesjonalną pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od narkotyków; osób okazjonalnie używających narkotyków; rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków; pedagogów, nauczycieli, wychowawców; wszystkich innych osób zainteresowanych tym problemem
WWW: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=111047
czynny: codziennie w godzinach 16—21
koszt połączenia: całe połączenie płatne 35 gr
800 120 289 Infolinia Stowarzyszenia KARAN
— informacja skierowująca i pomoc w problemach związanych z narkotykami
WWW: http://karan.pl/index/?id=7bcdf75ad237b8e02e301f4091fb6bc8
czynny: w dni powszednie w godzinach 9—17
koszt połączenia: bezpłatne
22 823 65 31 Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia „Monar”
WWW: http://monar.org/kontakt
czynny: w dni powszednie w godzinach 9—21
koszt połączenia: brak danych
22 844 44 70 Telefon Zaufania dla Rodzin z Problemem Uzależnienia
— telefon jest prowadzony przez Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
WWW: http://www.idn.org.pl/u/
czynny: w dni powszednie w godzinach 10—20, w soboty w godz. 10—15
koszt połączenia: brak danych
801 889 880 Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich
— działający pod auspicjami Instytutu Psychologii Zdrowia PTP pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych – tj. uzależnienia od hazardu, Internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia
WWW: http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=115
czynny: codziennie (z wyjątkiem świąt państwowych) w godz. 17—22
koszt połączenia: całe połączenie płatne 35 gr
116 123 ePoradnia Psychologiczna Instytutu Psychologii Zdrowia PTP
— oferta Poradni jest kierowana do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, młodych dorosłych, rodziców potrzebujący wsparcia w procesie wychowawczym i osób niepełnoprawnych
WWW: http://www.116123.info/
czynny: w dni powszednie w godzinach 14—22
koszt połączenia: brak danych
515 866 142 Telefon „Wsparcie Rodziców”
— Rodzice pokrzywdzeni pochopnym odebraniem dzieci (np. z powodu biedy czy nieporadności) mogą uzyskać pierwszą pomoc wolontariuszy oraz kontakt z instytucjami, udzielającymi wsparcia materialnego, psychologicznego oraz pomocy prawnej
WWW: http://rzecznikrodzicow.pl/telefon-wsparcie-rodzicow
czynny: poniedziałki—piątki w godz. 10.30—12.30
koszt połączenia: brak danych
116 111 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
— Telefon prowadzi Fundacja „Dzieci Niczyje”
WWW: http://www.116111.pl/
czynny: cały tydzień, w godz. 12—22
koszt połączenia: połączenie bezpłatne
800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
— Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i on-line dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.
WWW: https://800100100.pl/
czynny: poniedziałki—piątki w godz. 12.00—15.00
koszt połączenia: brak danych
22 668 70 00 Warszawska „Niebieska Linia”
— pomoc psychospołeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów; dyżur prawny w poradni odbywa się w poniedziałki i środy w godz. 18.00—22.00
WWW: http://www.niebieskalinia.pl/pages.php?assign=telefoniczna
czynny: w dni powszednie w godzinach 14—22
koszt połączenia: brak danych
800 120 148 Anonimowa policyjna linia specjalna
czynny: całą dobę
koszt połączenia: połączenie bezpłatne
801 888 448, 22 692 82 26 Telefon zaufania HIV/AIDS
— Telefon prowadzi Krajowe Centrum ds. AIDS
WWW: http://www.aids.gov.pl/
czynny: od poniedziałku od 9.00 do soboty do 21.00
koszt połączenia: numer 801: połączenie płatne za pierwszą minutę połączenia; numer warszawski: normalna opłata za połączenie
22 681 72 33 Telefon zaufania dla weteranów misji oraz ich rodzin
— Inicjatywa Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego
WWW: http://www.wim.mil.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1573
czynny: od poniedziałku do piątku, między godz. 17 a 20
koszt połączenia: brak danych