Baza Placówek Pomocowych

Telefony zaufania

Uzależnienia

800 199 990Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia
— wsparcie psychologiczne oraz informacje na temat leczenia, terapii i innych form pomocy dla osób zmagających się z uzależnieniem (bez względu na rodzaj substancji, od której są uzależnione) oraz członków ich rodzin
czynny: codziennie w godzinach 16–21
koszt połączenia: bezpłatne
22 823 65 31Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia MONAR
czynny: w dni powszednie w godzinach 9–21
koszt połączenia: wg normalnej taryfy
800 120 289Infolinia Stowarzyszenia KARAN
— informacja skierowująca i pomoc w problemach związanych z narkotykami
czynny: w dni robocze w godzinach 9–17
koszt połączenia: bezpłatne
801 889 880Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich
— Pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych – tj. uzależnienia od hazardu, Internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia
czynny: codziennie w godz. 17–22
koszt połączenia: wg cennika operatora
801 140 068Pomarańczowa Linia
— Program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki, którego głównym celem jest wstępna konsultacja telefoniczna lub on-line oraz pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek zajmujących się tego rodzaju problematyką
czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 14–20
koszt połączenia: wg cennika operatora

Inne (kryzys psychiczny, depresja, przemoc…)

515 866 142Telefon „Wsparcie Rodziców”
— Rodzice pokrzywdzeni pochopnym odebraniem dzieci (np. z powodu biedy czy nieporadności) mogą uzyskać pierwszą pomoc wolontariuszy oraz kontakt z instytucjami, udzielającymi wsparcia materialnego, psychologicznego oraz pomocy prawnej
czynny: poniedziałki–piątki w godz. 10.30–12.30
koszt połączenia: brak danych
116 111Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
— Telefon prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)
czynny: 24/7
koszt połączenia: bezpłatne
800 100 100Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
— Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i on-line dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania
czynny: poniedziałki–piątki w godz. 12.00–15.00
koszt połączenia: bezpłatne
22 668 70 00116 123Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”
— Infolinia przeznaczona dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy domowej. Na stronie WWW jest dostępny także czat
czynny: 24/7
koszt połączenia: bezpłatne
800 120 148Anonimowa policyjna linia specjalna „Zatrzymaj przemoc”
czynny: całą dobę
koszt połączenia: bezpłatne
801 888 44822 692 82 26Telefon zaufania HIV/AIDS
— Telefon prowadzi Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami”
czynny: w dni robocze w godzinach 9.00–21.00
koszt połączenia: numer 801: połączenie płatne tylko za pierwszą minutę; numer stacjonarny: wg normalnej taryfy
22 681 72 33Telefon zaufania dla weteranów misji oraz ich rodzin
— Inicjatywa Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego
czynny: od poniedziałku do piątku, między godz. 17 a 20
koszt połączenia: wg normalnej taryfy
800 12 12 12Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
— Do dziecięcego telefonu zaufania najczęściej zgłaszane są sprawy dotyczące przemocy, problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania. Pod numer interwencyjny mogą też dzwonić osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich
czynny: 24/7
koszt połączenia: bezpłatne
22 594 91 00Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji
— Na ten numer mogą dzwonić zarówno osoby dotknięte depresją, jak i ich bliscy. Przy telefonie dyżuruje lekarz specjalista – psychiatra
czynny: środy i czwartki w godz. 17–19
koszt połączenia: wg normalnej taryfy
22 484 88 01Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA
— Telefon zaufania dla osób z depresją (zarówno w trakcie leczenia jak i tych, które mają opory z pójściem do specjalisty), a także ich bliskich
czynny: psycholog: poniedziałki i wtorki w godz. 15–20, seksuolog: środy w godz. 15–20
koszt połączenia: wg normalnej taryfy
22 484 88 04Telefon Zaufania Młodych
— Telefon zaufania prowadzony przez Fundację ITAKA, przeznaczony dla osób do 25 r.ż. mających kłopoty w szkole, domu lub pracy, mających problemy w relacjach z ludźmi, nie radzących sobie z codziennością lub czujących, że dzieje się z nimi coś niepokojącego
czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 13–20
koszt połączenia: wg normalnej taryfy
22 290 44 42Telefon Zaufania Fundacji Twarze Depresji
— Telefon zaufania dla osób pełnoletnich, które chciałyby porozmawiać o swoich trudnościach z psychologiem
czynny: wtorki i środy w godz. 9–11
koszt połączenia: wg normalnej taryfy
800 702 222Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym
— Telefon zaufania dla wszystkich osób, które potrzebują pomocy, rozmowy, porady, wsparcia psychologicznego lub rozmowy z psychiatrą. Ponadto pod tym numerem można umówić się na rozmowę z prawnikiem lub pracownikiem socjalnym
czynny: 24/7
koszt połączenia: bezpłatne
22 230 99 00Linia pomocy pokrzywdzonym
— Pomoc prawna i wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających przemocy domowej, przemocy fizycznej i psychicznej, a także tych, które zostały okradzione, oszukane, pozbawione alimentów lub padły ofiarą innego rodzaju przestępstwa
czynny: 24/7
koszt połączenia: wg normalnej taryfy
800 108 108Telefon wsparcia w żałobie
— Telefon wsparcia dla wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie czy zasięgnąć porady. Dyżury pełnią psychologowie i przeszkoleni studenci ostatnich lat psychologii. Dodatkowy dyżur w każdy czwartek w godz. 14.00–17.00 dotyczy wspierania dzieci w sytuacji żałoby: do kontaktu są zachęcani pedagodzy, nauczyciele i opiekunowie, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak rozmawiać z dziećmi o śmierci i jak je wspierać
czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 14.00–20.00
koszt połączenia: bezpłatne
511 200 200Telefon dla osób dorosłych w kryzysie samobójczym
— Telefon jest obsługiwany przez psychologów, terapeutów i pracowników socjalnych Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – specjalistów, którzy mają doświadczenie we wspieraniu osób w kryzysie suicydalnym
czynny: 24/7
koszt połączenia: wg normalnej taryfy

Ostatnia aktualizacja danych: 22.05.2024