Baza Placówek Pomocowych

Programy profilaktyczne

Programy rekomendowane

System rekomendacji programów profilaktycznych działa na poziomie krajowym od 2010 r. jako wspólny projekt Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W ramach systemu jest dokonywana ocena programów z obszarów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień oraz programów profilaktyki innych zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży.

Serwis zawiera bazę rekomendowanych programów profilaktycznych, a także obszerną bibliotekę publikacji elektronicznych do pobrania.

https://programyrekomendowane.pl

KOMPAS 2.0

Program profilaktyki uniwersalnej KOMPAS 2.0 jest przeznaczony dla uczniów w wieku 13–15 lat i angażuje także ich rodziców. Składa się z dziesięciu 45-minutowych zajęć dla uczniów, prowadzonych z wykorzystaniem metod interaktywnych, i z finałowego spotkania uczniów z rodzicami. Podstawowe metody pracy to: dyskusje w małych grupach, burza mózgów, zadania grupowe do wykonania, ćwiczenia indywidualne lub w parach, quizy i zabawy integracyjne.

Program został zgłoszony do systemu programów rekomendowanych.

https://kompas2.praesterno.pl/pl

Smashed

„Smashed” to bezpłatny, międzynarodowy program prewencji spożywania alkoholu przez młodzież. Interaktywna aplikacja cyfrowa „Smashed” i zsynchronizowany z nią materiał video wpływa na modelowanie postawy antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży.

https://smashedpolska.pl

https://online.smashedproject.org/poland

Profilaktyka zachowań ryzykownych

Fundacja Poza Schematami przygotowała scenariusze zajęć profilaktycznych dla uczniów klas VI–VIII szkół podstawowych oraz klas I i II szkół ponadpodstawowych. Oprócz tego istnieje założona przez nią strona internetowa niebotak.pl dla młodzieży, z materiałami na temat profilaktyki zachowań ryzykownych.

https://fundacjapozaschematami.pl/projekty/strona-internetowa-i-materialy-edukacyjne-dla-mlodziezy-na-temat-profilaktyki-zachowan-ryzykownych

https://niebotak.pl

Materiały do pobrania