Baza Placówek Pomocowych

SZPZLO Warszawa Ochota

Adres

ul. Kadłubka 18, 02-496 Warszawa 11 (woj. mazowieckie)

Kontakt

22 823 60 38

sekretariat@szpzlo-ochota.pl

https://www.szpzlo-ochota.pl

Formy pomocy

  1. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ROTA [placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)]

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ROTA

placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

Placówka przyjmuje osoby, u których występuje:

  1. uzależnienie od alkoholu
  2. uzależnienie od alkoholu przy współwystępowaniu zaburzeń psychicznych (podwójna diagnoza)

Osoby przyjmowane w placówce

kobiety i mężczyźni • od 18 r.ż.

Czas pracy

Godziny przyjmowania pacjentów/klientów: poniedziałek–piątek 08:00–20:00

Czas pracy recepcji

Godziny zapisów/informacji telefonicznej: poniedziałek 11:00–18:00, wtorek–piątek 07:30–15:00

Zakres oferowanej pomocy

dla uzależnionych dla ich bliskich dla uzależnionych utrzymujących abstynencję
terapia indywidualna
terapia grupowa
terapia par
terapia rodzin
grupy wstępne
grupy DDA dla młodych dorosłych (18–26)
grupy dla DDA
grupy wsparcia
poszpitalny program po leczeniu (postrehabilitacyjny)
warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych
farmakoterapia
zajęcia edukacyjno-informacyjne
interwencje kryzysowe
interwencje socjalne
programy reintegracji społecznej
aktywizacja zawodowa (programy integracji zawodowej)
inne

Podejścia stosowane w terapii

Konsultacje udzielane w placówce

dla uzależnionych dla ich bliskich
psychiatryczne
lekarskie (inne niż psychiatryczne)
psychologiczne
specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień
prawne
finansowe/ekonomiczne
inne

Konsultacje udzielane zdalnie

– brak

Zatrudnieni specjaliści

Zespół jest objęty superwizją.

Potrzeby osób niepełnosprawnych

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

placówka przyjmuje osoby z niepełnosprawnością… (chodzi o udział w terapii, konsultacjach, spotkaniach itp.)

Pomoc dla cudzoziemców

W placówce są przyjmowani cudzoziemcy, ale tylko ubezpieczeni.

Odpłatność

Ubezpieczenie: placówka przyjmuje tylko osoby ubezpieczone.

– brak danych nt. odpłatności

Dodatkowe informacje

– Ta forma pomocy ma osobną stronę internetową

– Bezpośredni telefon do tej formy pomocy: 501 506 074

– Bezpośredni adres e-mail do tej formy pomocy: rota@szpzlo-ochota.pl

Nieaktualne dane? Jeśli jesteś przedstawicielem tej placówki, możesz je samodzielnie poprawić w panelu administracyjnym.

« wróć do wyszukiwarki