Baza Placówek Pomocowych

Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Azyl

Adres

ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa 4 (woj. mazowieckie)

Formy pomocy

  1. placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

Placówka przyjmuje osoby, u których występuje:

  1. uzależnienie od alkoholu
  2. uzależnienie od alkoholu przy współwystępowaniu zaburzeń psychicznych (podwójna diagnoza)
  3. współwystępujące uzależnienie od alkoholu i narkotyków/NSP/leków

Osoby przyjmowane w placówce

kobiety i mężczyźni • wiek: bez znaczenia

Czas pracy

Godziny przyjmowania pacjentów/klientów: poniedziałek–piątek 16:00–21:00

Czas pracy recepcji

Godziny zapisów/informacji telefonicznej: poniedziałek–piątek 16:00–21:00

Zakres oferowanej pomocy

dla uzależnionych dla ich bliskich dla uzależnionych utrzymujących abstynencję
terapia indywidualna
terapia grupowa
terapia par
terapia rodzin
grupy wstępne
grupy DDA dla młodych dorosłych (18–26)
grupy dla DDA
grupy wsparcia
poszpitalny program po leczeniu (postrehabilitacyjny)
warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych
farmakoterapia
zajęcia edukacyjno-informacyjne
interwencje kryzysowe
interwencje socjalne
programy reintegracji społecznej
aktywizacja zawodowa (programy integracji zawodowej)
inne

Podejścia stosowane w terapii

Konsultacje udzielane w placówce

dla uzależnionych dla ich bliskich
psychiatryczne
lekarskie (inne niż psychiatryczne)
psychologiczne
specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień
prawne
finansowe/ekonomiczne
inne

Konsultacje udzielane zdalnie

– brak

Zatrudnieni specjaliści

Potrzeby osób niepełnosprawnych

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

– brak ułatwień

placówka przyjmuje osoby z niepełnosprawnością… (chodzi o udział w terapii, konsultacjach, spotkaniach itp.)

– nie są przyjmowane

Pomoc dla cudzoziemców

W placówce są przyjmowani cudzoziemcy ubezpieczeni oraz nieubezpieczeni.

Odpłatność

Ubezpieczenie: placówka przyjmuje osoby ubezpieczone i nieubezpieczone.

– wszystkie formy pomocy nieodpłatnie

Dodatkowe informacje

– Pomoc dla cudzoziemców – tylko w języku polskim; specjaliści, których placówka zatrudnia – psycholog

Nieaktualne dane? Jeśli jesteś przedstawicielem tej placówki, możesz je samodzielnie poprawić w panelu administracyjnym.

« wróć do wyszukiwarki