Baza Placówek Pomocowych

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Ognisko Praga

Adres

ul. Środkowa 9, 03-430 Warszawa 7 (woj. mazowieckie)

Kontakt

22 619 23 48, 695 289 685

praga@rodzinnawarszawa.pl, w.balas@rodzinnawarszawa.pl

https://centrumwspieraniarodzin.pl/dzialania/strefa-ognisk/ognisko-praga

https://www.facebook.com/Ognisko-Praga-1003020839718043

Formy pomocy

 1. placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

Placówka przyjmuje osoby, u których występuje:

  Leczone uzależenienia behawioralne

  Osoby przyjmowane w placówce

  kobiety i mężczyźni • od 6 r.ż. do 18 r.ż.

  Czas pracy

  Godziny przyjmowania pacjentów/klientów: poniedziałek–piątek 10:00–18:00

  Czas pracy recepcji

  Godziny zapisów/informacji telefonicznej: poniedziałek–piątek 10:00–18:00

  Zakres oferowanej pomocy

  dla uzależnionych dla ich bliskich dla uzależnionych utrzymujących abstynencję
  terapia indywidualna
  terapia grupowa
  terapia par
  terapia rodzin
  grupy wstępne
  grupy DDA dla młodych dorosłych (18–26)
  grupy dla DDA
  grupy wsparcia
  poszpitalny program po leczeniu (postrehabilitacyjny)
  warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych
  farmakoterapia
  zajęcia edukacyjno-informacyjne
  interwencje kryzysowe
  interwencje socjalne
  programy reintegracji społecznej
  aktywizacja zawodowa (programy integracji zawodowej)
  inne

  Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, pracują ze stałymi grupami, wspierają rodziny wychowanków – indywidualna rozmowa motywująca, zajęcia socjoterapeutyczne, interwencje kryzysowe, interwencje socjalne, działania środowiskowe, program wzmacniania rodziny

  Podejścia stosowane w terapii

  Konsultacje udzielane w placówce

  dla uzależnionych dla ich bliskich
  psychiatryczne
  lekarskie (inne niż psychiatryczne)
  psychologiczne
  specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień
  prawne
  finansowe/ekonomiczne
  inne

  Konsultacje udzielane zdalnie

  – brak

  Potrzeby osób niepełnosprawnych

  ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

  – brak ułatwień

  placówka przyjmuje osoby z niepełnosprawnością… (chodzi o udział w terapii, konsultacjach, spotkaniach itp.)

  – nie są przyjmowane

  Pomoc dla cudzoziemców

  – brak danych

  Odpłatność

  Ubezpieczenie: placówka przyjmuje osoby ubezpieczone i nieubezpieczone.

  – wszystkie formy pomocy nieodpłatnie

  Dodatkowe informacje

  – rodzaje uzależnień – pracują z dziećmi, których rodzice są uzależnieni

  Nieaktualne dane? Jeśli jesteś przedstawicielem tej placówki, możesz je samodzielnie poprawić w panelu administracyjnym.

  « wróć do wyszukiwarki