Baza Placówek Pomocowych

Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

Adres

ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa 7 (woj. mazowieckie)

Kontakt

790 840 205

biuro@serduszko.org.pl

http://serduszko.org.pl

https://www.facebook.com/serduszkodladzieci

OPP logo OPP

Organizacja prowadząca placówkę posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

Formy pomocy

  1. Mocne Strony [placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)]

Mocne Strony

placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

Placówka przyjmuje osoby, u których występuje:

  1. uzależnienie od alkoholu

Osoby przyjmowane w placówce

kobiety i mężczyźni • od 18 r.ż.

Czas pracy

Godziny przyjmowania pacjentów/klientów: ustalane indywidualnie

Czas pracy recepcji

Godziny zapisów/informacji telefonicznej: brak danych

Zakres oferowanej pomocy

dla uzależnionych dla ich bliskich dla uzależnionych utrzymujących abstynencję
terapia indywidualna
terapia grupowa
terapia par
terapia rodzin
grupy wstępne
grupy DDA dla młodych dorosłych (18–26)
grupy dla DDA
grupy wsparcia
poszpitalny program po leczeniu (postrehabilitacyjny)
warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych
farmakoterapia
zajęcia edukacyjno-informacyjne
interwencje kryzysowe
interwencje socjalne
programy reintegracji społecznej
aktywizacja zawodowa (programy integracji zawodowej)
inne

Podejścia stosowane w terapii

Konsultacje udzielane w placówce

dla uzależnionych dla ich bliskich
psychiatryczne
lekarskie (inne niż psychiatryczne)
psychologiczne
specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień
prawne
finansowe/ekonomiczne
inne

Konsultacje udzielane zdalnie

Potrzeby osób niepełnosprawnych

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

placówka przyjmuje osoby z niepełnosprawnością… (chodzi o udział w terapii, konsultacjach, spotkaniach itp.)

– nie są przyjmowane

Pomoc dla cudzoziemców

– brak danych

Odpłatność

Ubezpieczenie: placówka przyjmuje

– brak danych

– brak danych nt. odpłatności

Dodatkowe informacje

– brak

Nieaktualne dane? Jeśli jesteś przedstawicielem tej placówki, możesz je samodzielnie poprawić w panelu administracyjnym.

« wróć do wyszukiwarki