Baza Placówek Pomocowych

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE Klub Rodzin Abstynenckich Ostoja

Adres

ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa 5 (woj. mazowieckie)

Kontakt

503 134 843

centrumwise@op.pl

https://www.facebook.com/kraostoja

OPP logo OPP

Organizacja prowadząca placówkę posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

Formy pomocy

  1. placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

Placówka przyjmuje osoby, u których występuje:

  1. uzależnienie od alkoholu
  2. uzależnienie od alkoholu przy współwystępowaniu zaburzeń psychicznych (podwójna diagnoza)
  3. współwystępujące uzależnienie od alkoholu i narkotyków/NSP/leków
  4. nadużywanie leków lub innych legalnych substancji (np. sterydów, suplementów itp.)
  5. uzależnienie od nikotyny
  6. uzależnienie behawioralne

Leczone uzależenienia behawioralne

– wszystkie

Osoby przyjmowane w placówce

kobiety i mężczyźni • wiek: bez znaczenia

Czas pracy

Godziny przyjmowania pacjentów/klientów: poniedziałek–piątek 16:00–21:00

Czas pracy recepcji

Godziny zapisów/informacji telefonicznej: poniedziałek–piątek 16:00–21:00

Zakres oferowanej pomocy

dla uzależnionych dla ich bliskich dla uzależnionych utrzymujących abstynencję
terapia indywidualna
terapia grupowa
terapia par
terapia rodzin
grupy wstępne
grupy DDA dla młodych dorosłych (18–26)
grupy dla DDA
grupy wsparcia
poszpitalny program po leczeniu (postrehabilitacyjny)
warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych
farmakoterapia
zajęcia edukacyjno-informacyjne
interwencje kryzysowe
interwencje socjalne
programy reintegracji społecznej
aktywizacja zawodowa (programy integracji zawodowej)
inne

Podejścia stosowane w terapii

Konsultacje udzielane w placówce

dla uzależnionych dla ich bliskich
psychiatryczne
lekarskie (inne niż psychiatryczne)
psychologiczne
specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień
prawne
finansowe/ekonomiczne
inne

Konsultacje udzielane zdalnie

– brak

Zatrudnieni specjaliści

Potrzeby osób niepełnosprawnych

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

– brak ułatwień

placówka przyjmuje osoby z niepełnosprawnością… (chodzi o udział w terapii, konsultacjach, spotkaniach itp.)

Pomoc dla cudzoziemców

W placówce są przyjmowani cudzoziemcy ubezpieczeni oraz nieubezpieczeni.

Odpłatność

Ubezpieczenie: placówka przyjmuje osoby ubezpieczone i nieubezpieczone.

– wszystkie formy pomocy nieodpłatnie

Dodatkowe informacje

– Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia (w zakresie uzależnienia od narkotyków).

– Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia (w zakresie uzależnienia od alkoholu).

– 1. placówka nie jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach
– 2. Nie mają strony internetowej

Nieaktualne dane? Jeśli jesteś przedstawicielem tej placówki, możesz je samodzielnie poprawić w panelu administracyjnym.

« wróć do wyszukiwarki