Baza Placówek Pomocowych

Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu

Adres

ul. Kilińskiego 68g, 22-400 Zamość (woj. lubelskie)

nowy lokal blisko Galerii Twierdza, wjazd przy sklepie MARJO

Kontakt

84 627 16 16, 84 627 11 15

84 638 42 56

stowarzyszenie@czp-zamosc.pl, przychodnia@czp-zamosc.pl

https://www.czp-zamosc.pl

RPWDL

Organizacja prowadząca placówkę jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem księgi 000000003414 (wyszukaj w rejestrze)

Formy pomocy

  1. Poradnia Leczenia Uzależnień [placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)]

Poradnia Leczenia Uzależnień

placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

Placówka przyjmuje osoby, u których występuje:

  1. uzależnienie od alkoholu
  2. uzależnienie od alkoholu przy współwystępowaniu zaburzeń psychicznych (podwójna diagnoza)
  3. uzależnienie od narkotyków lub nowych substancji psychoaktywnych (NSP = dopalaczy)
  4. współwystępujące uzależnienie od alkoholu i narkotyków/NSP/leków
  5. uzależnienie od narkotyków/NSP przy współwystępowaniu zaburzeń psychicznych (podwójna diagnoza)
  6. uzależnienie od alkoholu i narkotyków/NSP przy współwystępowaniu zaburzeń psychicznych (podwójna diagnoza)
  7. nadużywanie leków lub innych legalnych substancji (np. sterydów, suplementów itp.)
  8. uzależnienie behawioralne
  9. uzależnienie behawioralne przy współwystępowaniu uzależnienia od różnych substancji psychoaktywnych (alkoholu lub narkotyków/NSP)

Leczone uzależenienia behawioralne

Osoby przyjmowane w placówce

kobiety i mężczyźni • od 14 r.ż.

Czas pracy

Godziny przyjmowania pacjentów/klientów: poniedziałek–piątek 08:00–20:00

Czas pracy recepcji

Godziny zapisów/informacji telefonicznej: brak danych

Zakres oferowanej pomocy

dla uzależnionych dla ich bliskich dla uzależnionych utrzymujących abstynencję
terapia indywidualna
terapia grupowa
terapia par
terapia rodzin
grupy wstępne
grupy DDA dla młodych dorosłych (18–26)
grupy dla DDA
grupy wsparcia
poszpitalny program po leczeniu (postrehabilitacyjny)
warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych
farmakoterapia
zajęcia edukacyjno-informacyjne
interwencje kryzysowe
interwencje socjalne
programy reintegracji społecznej
aktywizacja zawodowa (programy integracji zawodowej)
inne

Podejścia stosowane w terapii

Konsultacje udzielane w placówce

dla uzależnionych dla ich bliskich
psychiatryczne
lekarskie (inne niż psychiatryczne)
psychologiczne
specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień
prawne
finansowe/ekonomiczne
inne

Konsultacje udzielane zdalnie

– brak

Zatrudnieni specjaliści

Zespół jest objęty superwizją.

Potrzeby osób niepełnosprawnych

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

placówka przyjmuje osoby z niepełnosprawnością… (chodzi o udział w terapii, konsultacjach, spotkaniach itp.)

Pomoc dla cudzoziemców

W placówce są przyjmowani cudzoziemcy, ale tylko ubezpieczeni.

Odpłatność

Ubezpieczenie: placówka przyjmuje tylko osoby ubezpieczone.

– brak danych nt. odpłatności

Dodatkowe informacje

– Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia (w zakresie uzależnienia od narkotyków).

– Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia (w zakresie uzależnienia od alkoholu).

Nieaktualne dane? Jeśli jesteś przedstawicielem tej placówki, możesz je samodzielnie poprawić w panelu administracyjnym.

« wróć do wyszukiwarki