Baza Placówek Pomocowych

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Adres

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa 4 (woj. mazowieckie)

budynek U

OPP logo OPP

Organizacja prowadząca placówkę posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

RPWDL

Organizacja prowadząca placówkę jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem księgi 000000018514 (wyszukaj w rejestrze)

Formy pomocy

  1. Poradnia Leczenia Uzależnień [placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)]
  2. Ośrodek Terapii Uzależnień. Oddział Dzienny [placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)]

Poradnia Leczenia Uzależnień

placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

Placówka przyjmuje osoby, u których występuje:

  1. uzależnienie od alkoholu
  2. współwystępujące uzależnienie od alkoholu i narkotyków/NSP/leków
  3. nadużywanie leków lub innych legalnych substancji (np. sterydów, suplementów itp.)
  4. uzależnienie behawioralne przy współwystępowaniu uzależnienia wyłącznie od alkoholu

Leczone uzależenienia behawioralne

– wszystkie

Osoby przyjmowane w placówce

kobiety i mężczyźni • od 18 r.ż.

Czas pracy

Godziny przyjmowania pacjentów/klientów: poniedziałek–piątek 08:00–15:30

Czas pracy recepcji

Godziny zapisów/informacji telefonicznej: brak danych

Zakres oferowanej pomocy

dla uzależnionych dla ich bliskich dla uzależnionych utrzymujących abstynencję
terapia indywidualna
terapia grupowa
terapia par
terapia rodzin
grupy wstępne
grupy DDA dla młodych dorosłych (18–26)
grupy dla DDA
grupy wsparcia
poszpitalny program po leczeniu (postrehabilitacyjny)
warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych
farmakoterapia
zajęcia edukacyjno-informacyjne
interwencje kryzysowe
interwencje socjalne
programy reintegracji społecznej
aktywizacja zawodowa (programy integracji zawodowej)
inne

Podejścia stosowane w terapii

Konsultacje udzielane w placówce

dla uzależnionych dla ich bliskich
psychiatryczne
lekarskie (inne niż psychiatryczne)
psychologiczne
specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień
prawne
finansowe/ekonomiczne
inne

Konsultacje udzielane zdalnie

– brak

Zatrudnieni specjaliści

Zespół jest objęty superwizją.

Potrzeby osób niepełnosprawnych

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

– brak ułatwień

placówka przyjmuje osoby z niepełnosprawnością… (chodzi o udział w terapii, konsultacjach, spotkaniach itp.)

przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

Pomoc dla cudzoziemców

W placówce są przyjmowani cudzoziemcy ubezpieczeni oraz nieubezpieczeni.

Odpłatność

Ubezpieczenie: placówka przyjmuje osoby ubezpieczone i nieubezpieczone.

– wszystkie formy pomocy nieodpłatnie

Dodatkowe informacje

– Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia (w zakresie uzależnienia od alkoholu).

– warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych - w ramach terapii; przyjmowane są osoby z niepełnosprawnością słuchową, wzrokową, intelektualną - w stopniu umożliwiającym odbywanie terapii; Pomoc dla cudzoziemców - tylko w języku polskim; placówka wykonuje badania na obecność wirusa HIV - na terenie Instytutu

Nieaktualne dane? Jeśli jesteś przedstawicielem tej placówki, możesz je samodzielnie poprawić w panelu administracyjnym.

« wróć do wyszukiwarki