Baza Placówek Pomocowych

Stowarzyszenie JUMP’93

Adres

ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa 9 (woj. mazowieckie)

Kontakt

22 400 50 43, 517 933 301

jump93@politykanarkotykowa.com

http://jump93.pl/

Formy pomocy

  1. placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

Placówka przyjmuje osoby, u których występuje:

  1. uzależnienie od narkotyków lub nowych substancji psychoaktywnych (NSP = dopalaczy)
  2. współwystępujące uzależnienie od alkoholu i narkotyków/NSP/leków

Osoby przyjmowane w placówce

kobiety i mężczyźni • od 18 r.ż.

Czas pracy

Godziny przyjmowania pacjentów/klientów: poniedziałek–piątek 09:00–17:00, sobota–niedziela 10:00–15:00

Czas pracy recepcji

Godziny zapisów/informacji telefonicznej: poniedziałek–piątek 10:00–15:00

Zakres oferowanej pomocy

dla uzależnionych dla ich bliskich dla uzależnionych utrzymujących abstynencję
terapia indywidualna
terapia grupowa
terapia par
terapia rodzin
grupy wstępne
grupy DDA dla młodych dorosłych (18–26)
grupy dla DDA
grupy wsparcia
poszpitalny program po leczeniu (postrehabilitacyjny)
warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych
farmakoterapia
zajęcia edukacyjno-informacyjne
interwencje kryzysowe
interwencje socjalne
programy reintegracji społecznej
aktywizacja zawodowa (programy integracji zawodowej)
inne

Podejścia stosowane w terapii

Konsultacje udzielane w placówce

dla uzależnionych dla ich bliskich
psychiatryczne
lekarskie (inne niż psychiatryczne)
psychologiczne
specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień
prawne
finansowe/ekonomiczne
inne

Konsultacje udzielane zdalnie

Zatrudnieni specjaliści

Zespół jest objęty superwizją.

Potrzeby osób niepełnosprawnych

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

placówka przyjmuje osoby z niepełnosprawnością… (chodzi o udział w terapii, konsultacjach, spotkaniach itp.)

– nie są przyjmowane

przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

Pomoc dla cudzoziemców

W placówce są przyjmowani cudzoziemcy ubezpieczeni oraz nieubezpieczeni.

Możliwe jest udzielenie pomocy pacjentom mówiącym w następujących językach: rosyjskim.

Odpłatność

Ubezpieczenie: placówka przyjmuje osoby ubezpieczone i nieubezpieczone.

– wszystkie formy pomocy nieodpłatnie

Dodatkowe informacje

– Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia (w zakresie uzależnienia od narkotyków).

Nieaktualne dane? Jeśli jesteś przedstawicielem tej placówki, możesz je samodzielnie poprawić w panelu administracyjnym.

« wróć do wyszukiwarki