Baza Placówek Pomocowych

Poradnie Dobry Czas

Adres

ul. Sportowa 2, 39-320 Przecław (woj. podkarpackie)

Kontakt

885 422 244

rejestracja@dobry-czas.com

http://przeclaw.dobry-czas.com

RPWDL

Organizacja prowadząca placówkę jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem księgi 000000242868 (zobacz wpis)

Formy pomocy

  1. placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

Placówka przyjmuje osoby, u których występuje:

  1. uzależnienie od alkoholu
  2. uzależnienie od narkotyków lub nowych substancji psychoaktywnych (NSP = dopalaczy)
  3. współwystępujące uzależnienie od alkoholu i narkotyków/NSP/leków
  4. nadużywanie leków lub innych legalnych substancji (np. sterydów, suplementów itp.)
  5. uzależnienie od nikotyny
  6. uzależnienie behawioralne

Leczone uzależenienia behawioralne

– wszystkie

Osoby przyjmowane w placówce

kobiety i mężczyźni • od 7 r.ż.

Czas pracy

Godziny przyjmowania pacjentów/klientów: poniedziałek–czwartek 08:00–20:00, piątek 08:00–16:00, sobota 08:00–14:00

Czas pracy recepcji

Godziny zapisów/informacji telefonicznej: poniedziałek–piątek 08:00–15:00

Zakres oferowanej pomocy

dla uzależnionych dla ich bliskich dla uzależnionych utrzymujących abstynencję
terapia indywidualna
terapia grupowa
terapia par
terapia rodzin
grupy wstępne
grupy DDA dla młodych dorosłych (18–26)
grupy dla DDA
grupy wsparcia
poszpitalny program po leczeniu (postrehabilitacyjny)
warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych
farmakoterapia
zajęcia edukacyjno-informacyjne
interwencje kryzysowe
interwencje socjalne
programy reintegracji społecznej
aktywizacja zawodowa (programy integracji zawodowej)
inne

Podejścia stosowane w terapii

Konsultacje udzielane w placówce

dla uzależnionych dla ich bliskich
psychiatryczne
lekarskie (inne niż psychiatryczne)
psychologiczne
specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień
prawne
finansowe/ekonomiczne
inne

Konsultacje udzielane zdalnie

– brak

Zatrudnieni specjaliści

Potrzeby osób niepełnosprawnych

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

placówka przyjmuje osoby z niepełnosprawnością… (chodzi o udział w terapii, konsultacjach, spotkaniach itp.)

– nie są przyjmowane

przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

Pomoc dla cudzoziemców

W placówce są przyjmowani cudzoziemcy, ale tylko ubezpieczeni.

Odpłatność

Ubezpieczenie: placówka przyjmuje tylko osoby ubezpieczone.

– wszystkie formy pomocy nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)

Dodatkowe informacje

– Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia (w zakresie uzależnienia od narkotyków).

– Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia (w zakresie uzależnienia od alkoholu).

Nieaktualne dane? Jeśli jesteś przedstawicielem tej placówki, możesz je samodzielnie poprawić w panelu administracyjnym.

« wróć do wyszukiwarki

otwórz panel z informacją o Fundacji Praesterno