Baza Placówek Pomocowych

NZOZ Centrum Terapii Dialog

Adres

ul. Stryjeńskich 19 lok. 18U, 02-791 Warszawa 12 (woj. mazowieckie)

wejście od ul. Moczydłowskiej

Formy pomocy

  1. placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

Placówka przyjmuje osoby, u których występuje:

  1. uzależnienie behawioralne
  2. uzależnienie behawioralne przy współwystępowaniu uzależnienia od różnych substancji psychoaktywnych (alkoholu lub narkotyków/NSP)
  3. uzależnienie behawioralne przy współwystępowaniu zaburzeń psychicznych (podwójna diagnoza)

Leczone uzależenienia behawioralne

– wszystkie

Osoby przyjmowane w placówce

kobiety i mężczyźni • od 9 r.ż.

Czas pracy recepcji

Godziny zapisów/informacji telefonicznej: brak danych

Zakres oferowanej pomocy

dla uzależnionych dla ich bliskich dla uzależnionych utrzymujących abstynencję
terapia indywidualna
terapia grupowa
terapia par
terapia rodzin
grupy wstępne
grupy DDA dla młodych dorosłych (18–26)
grupy dla DDA
grupy wsparcia
poszpitalny program po leczeniu (postrehabilitacyjny)
warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych
farmakoterapia
zajęcia edukacyjno-informacyjne
interwencje kryzysowe
interwencje socjalne
programy reintegracji społecznej
aktywizacja zawodowa (programy integracji zawodowej)
inne

Podejścia stosowane w terapii

Konsultacje udzielane w placówce

dla uzależnionych dla ich bliskich
psychiatryczne
lekarskie (inne niż psychiatryczne)
psychologiczne
specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień
prawne
finansowe/ekonomiczne
inne

Konsultacje udzielane zdalnie

Zatrudnieni specjaliści

Potrzeby osób niepełnosprawnych

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

placówka przyjmuje osoby z niepełnosprawnością… (chodzi o udział w terapii, konsultacjach, spotkaniach itp.)

Pomoc dla cudzoziemców

W placówce są przyjmowani cudzoziemcy ubezpieczeni oraz nieubezpieczeni.

Możliwe jest udzielenie pomocy pacjentom mówiącym w następujących językach: angielskim • niemieckim • francuskim • hiszpańskim • rosyjskim • ukraińskim.

Odpłatność

Ubezpieczenie: placówka przyjmuje osoby ubezpieczone i nieubezpieczone.

– wszystkie formy pomocy odpłatnie

Dodatkowe informacje

– brak

Nieaktualne dane? Jeśli jesteś przedstawicielem tej placówki, możesz je samodzielnie poprawić w panelu administracyjnym.

« wróć do wyszukiwarki

otwórz panel z informacją o Fundacji Praesterno