Baza Placówek Pomocowych

Klub Alternatywny

Adres

ul. 11 Listopada 40, 03-736 Warszawa 7 (woj. mazowieckie)

OPP logo OPP

Organizacja prowadząca placówkę posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

Formy pomocy

  1. placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

Placówka przyjmuje osoby, u których występuje:

  1. uzależnienie od alkoholu
  2. uzależnienie od narkotyków lub nowych substancji psychoaktywnych (NSP = dopalaczy)
  3. nadużywanie leków lub innych legalnych substancji (np. sterydów, suplementów itp.)
  4. uzależnienie od nikotyny
  5. uzależnienie behawioralne

Leczone uzależenienia behawioralne

Osoby przyjmowane w placówce

kobiety i mężczyźni • od 7 r.ż. do 18 r.ż.

Czas pracy

Godziny przyjmowania pacjentów/klientów: poniedziałek–piątek 15:00–19:00

Czas pracy recepcji

Godziny zapisów/informacji telefonicznej: brak danych

Zakres oferowanej pomocy

dla uzależnionych dla ich bliskich dla uzależnionych utrzymujących abstynencję
terapia indywidualna
terapia grupowa
terapia par
terapia rodzin
grupy wstępne
grupy DDA dla młodych dorosłych (18–26)
grupy dla DDA
grupy wsparcia
poszpitalny program po leczeniu (postrehabilitacyjny)
warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych
farmakoterapia
zajęcia edukacyjno-informacyjne
interwencje kryzysowe
interwencje socjalne
programy reintegracji społecznej
aktywizacja zawodowa (programy integracji zawodowej)
inne

też dla dzieci, które znajdują się w grupie ryzyka – indywidualna rozmowa motywująca, poradnictwo indywidualne, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych, warsztaty umiejętności wychowawczych, działania środowiskowe

Podejścia stosowane w terapii

Konsultacje udzielane w placówce

dla uzależnionych dla ich bliskich
psychiatryczne
lekarskie (inne niż psychiatryczne)
psychologiczne
specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień
prawne
finansowe/ekonomiczne
inne

Konsultacje udzielane zdalnie

Potrzeby osób niepełnosprawnych

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

– brak ułatwień

placówka przyjmuje osoby z niepełnosprawnością… (chodzi o udział w terapii, konsultacjach, spotkaniach itp.)

Pomoc dla cudzoziemców

W placówce są przyjmowani cudzoziemcy ubezpieczeni oraz nieubezpieczeni.

Możliwe jest udzielenie pomocy pacjentom mówiącym w następujących językach: angielskim • rosyjskim • ukraińskim.

Odpłatność

Ubezpieczenie: placówka przyjmuje osoby ubezpieczone i nieubezpieczone.

– wszystkie formy pomocy nieodpłatnie

Dodatkowe informacje

– godziny pracy recepcji – nie ma recepcji; przyjmowani klienci – dzieci, które znajdują się w grupie ryzyka od uzależnień; rodzaje uzależnień – dotyczy dzieci, które znajdują się w grupie ryzyka od uzależnień; też dla dzieci, które znajdują się w grupie ryzyka – indywidualna rozmowa motywująca, poradnictwo indywidualne, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych, warsztaty umiejętności wychowawczych, działania środowiskowe; udzielane konsultacje (doradztwo) – psychologiczne – też dla dzieci, które znajdują się w grupie ryzyka; specjaliści, których placówka zatrudnia – psycholog

Nieaktualne dane? Jeśli jesteś przedstawicielem tej placówki, możesz je samodzielnie poprawić w panelu administracyjnym.

« wróć do wyszukiwarki