Baza Placówek Pomocowych

SPZOZ Centrum Odwykowe

Adres

ul. Zakopiańska 33, 03-934 Warszawa 6 (woj. mazowieckie)

Kontakt

22 617 03 10

rodzina@centrumodwykowe.waw.pl

http://www.centrumodwykowe.waw.pl

Formy pomocy

 1. Poradnia Rodzinna [placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)]

Poradnia Rodzinna

placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

Placówka przyjmuje osoby, u których występuje:

 1. uzależnienie od alkoholu
 2. uzależnienie od alkoholu przy współwystępowaniu zaburzeń psychicznych (podwójna diagnoza)
 3. uzależnienie od narkotyków lub nowych substancji psychoaktywnych (NSP = dopalaczy)
 4. współwystępujące uzależnienie od alkoholu i narkotyków/NSP/leków
 5. uzależnienie od narkotyków/NSP przy współwystępowaniu zaburzeń psychicznych (podwójna diagnoza)
 6. uzależnienie od alkoholu i narkotyków/NSP przy współwystępowaniu zaburzeń psychicznych (podwójna diagnoza)
 7. nadużywanie leków lub innych legalnych substancji (np. sterydów, suplementów itp.)
 8. uzależnienie behawioralne
 9. uzależnienie behawioralne przy współwystępowaniu uzależnienia od różnych substancji psychoaktywnych (alkoholu lub narkotyków/NSP)
 10. uzależnienie behawioralne przy współwystępowaniu zaburzeń psychicznych (podwójna diagnoza)

Leczone uzależenienia behawioralne

Osoby przyjmowane w placówce

kobiety i mężczyźni • od 18 r.ż.

Czas pracy

Godziny przyjmowania pacjentów/klientów: poniedziałek–piątek 08:00–20:00

Czas pracy recepcji

Godziny zapisów/informacji telefonicznej: brak danych

Zakres oferowanej pomocy

dla uzależnionych dla ich bliskich dla uzależnionych utrzymujących abstynencję
terapia indywidualna
terapia grupowa
terapia par
terapia rodzin
grupy wstępne
grupy DDA dla młodych dorosłych (18–26)
grupy dla DDA
grupy wsparcia
poszpitalny program po leczeniu (postrehabilitacyjny)
warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych
farmakoterapia
zajęcia edukacyjno-informacyjne
interwencje kryzysowe
interwencje socjalne
programy reintegracji społecznej
aktywizacja zawodowa (programy integracji zawodowej)
inne

Podejścia stosowane w terapii

Konsultacje udzielane w placówce

dla uzależnionych dla ich bliskich
psychiatryczne
lekarskie (inne niż psychiatryczne)
psychologiczne
specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień
prawne
finansowe/ekonomiczne
inne

Konsultacje udzielane zdalnie

– brak

Zatrudnieni specjaliści

Zespół jest objęty superwizją.

Potrzeby osób niepełnosprawnych

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

placówka przyjmuje osoby z niepełnosprawnością… (chodzi o udział w terapii, konsultacjach, spotkaniach itp.)

przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

Pomoc dla cudzoziemców

W placówce są przyjmowani cudzoziemcy, ale tylko ubezpieczeni.

Odpłatność

Ubezpieczenie: placówka przyjmuje tylko osoby ubezpieczone.

– inne

– dla uzależnionych ubezpieczonych - nieodpłatnie, dla współuzależnionych - odpłatnie

Dodatkowe informacje

– tłumacz języka migowego - jest jeden na cały Centrum w poradni Petra (Al. Jerozolimskie 47 lok.3); głusi i słabosłyszący pacjenci SPZOZ Centrum Odwykowe mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas kontaktu z Punktem Obsługi Pacjenta, lekarzem i terapeutą. Usługa jest dostępna przy wykorzystaniu tłumacza online, osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed terminem wizyty (z wyłączeniem sytuacji nagłych); pomoc dla cudzoziemców - tylko w języku polskim; placówka realizuje okresowo ponadpodstawowy program ze środków m. st. Warszawy

Nieaktualne dane? Jeśli jesteś przedstawicielem tej placówki, możesz je samodzielnie poprawić w panelu administracyjnym.

« wróć do wyszukiwarki