Baza Placówek Pomocowych

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

Adres

ul. Dąbrowskiego 7, 37-464 Stalowa Wola (woj. podkarpackie)

Kontakt

15 844 86 16, 15 844 88 08

15 844 86 16

wotuw.sekretariat@gmail.com

http://wotuw-podkarpackie.pl

RPWDL

Organizacja prowadząca placówkę jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem księgi 000000010178 (zobacz wpis)

Formy pomocy

  1. Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia [placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)]
  2. Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia [placówka stacjonarna (całodobowa)]

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

Placówka przyjmuje osoby, u których występuje:

  1. uzależnienie od alkoholu
  2. uzależnienie behawioralne
  3. uzależnienie behawioralne przy współwystępowaniu uzależnienia wyłącznie od alkoholu

Leczone uzależenienia behawioralne

Osoby przyjmowane w placówce

kobiety i mężczyźni • wiek: bez znaczenia

Czas pracy

Godziny przyjmowania pacjentów/klientów: poniedziałek–piątek 08:00–15:35

Czas pracy recepcji

Godziny zapisów/informacji telefonicznej: poniedziałek–piątek 08:00–15:35

Zakres oferowanej pomocy

dla uzależnionych dla ich bliskich dla uzależnionych utrzymujących abstynencję
terapia indywidualna
terapia grupowa
terapia par
terapia rodzin
grupy wstępne
grupy DDA dla młodych dorosłych (18–26)
grupy dla DDA
grupy wsparcia
poszpitalny program po leczeniu (postrehabilitacyjny)
warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych
farmakoterapia
zajęcia edukacyjno-informacyjne
interwencje kryzysowe
interwencje socjalne
programy reintegracji społecznej
aktywizacja zawodowa (programy integracji zawodowej)
inne

Podejścia stosowane w terapii

Konsultacje udzielane w placówce

dla uzależnionych dla ich bliskich
psychiatryczne
lekarskie (inne niż psychiatryczne)
psychologiczne
specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień
prawne
finansowe/ekonomiczne
inne

Konsultacje udzielane zdalnie

– brak

Zatrudnieni specjaliści

Zespół jest objęty superwizją.

Potrzeby osób niepełnosprawnych

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

placówka przyjmuje osoby z niepełnosprawnością… (chodzi o udział w terapii, konsultacjach, spotkaniach itp.)

Pomoc dla cudzoziemców

W placówce są przyjmowani cudzoziemcy ubezpieczeni oraz nieubezpieczeni.

Odpłatność

Ubezpieczenie: placówka przyjmuje osoby ubezpieczone i nieubezpieczone.

– wszystkie formy pomocy nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)

Dodatkowe informacje

– Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia (w zakresie uzależnienia od alkoholu).

Nieaktualne dane? Jeśli jesteś przedstawicielem tej placówki, możesz je samodzielnie poprawić w panelu administracyjnym.

« wróć do wyszukiwarki

otwórz panel z informacją o Fundacji Praesterno