Baza Placówek Pomocowych

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej. SPZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień

Adres

ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa 17 (woj. mazowieckie)

Pawilon 6 wejście E

Kontakt

22 38 94 809, 513 146 339 (rejestracja)

sekretariat@wolski.med.pl, sekretariat.plu@wolski.med.pl

http://www.wolski.med.pl

https://www.facebook.com/SzpitalWolski

Formy pomocy

  1. placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)
  2. Poradnia przyszpitalna [placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)]

placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

Placówka przyjmuje osoby, u których występuje:

  1. uzależnienie behawioralne przy współwystępowaniu uzależnienia wyłącznie od alkoholu

Leczone uzależenienia behawioralne

Osoby przyjmowane w placówce

kobiety i mężczyźni • wiek: bez znaczenia

Czas pracy recepcji

Godziny zapisów/informacji telefonicznej: rejestracja Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego poniedziałek–czwartek 07:30–18:00, piątek 07:30–15:00

Zakres oferowanej pomocy

dla uzależnionych dla ich bliskich dla uzależnionych utrzymujących abstynencję
terapia indywidualna
terapia grupowa
terapia par
terapia rodzin
grupy wstępne
grupy DDA dla młodych dorosłych (18–26)
grupy dla DDA
grupy wsparcia
poszpitalny program po leczeniu (postrehabilitacyjny)
warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych
farmakoterapia
zajęcia edukacyjno-informacyjne
interwencje kryzysowe
interwencje socjalne
programy reintegracji społecznej
aktywizacja zawodowa (programy integracji zawodowej)
inne

Podejścia stosowane w terapii

Konsultacje udzielane w placówce

dla uzależnionych dla ich bliskich
psychiatryczne
lekarskie (inne niż psychiatryczne)
psychologiczne
specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień
prawne
finansowe/ekonomiczne
inne

Konsultacje udzielane zdalnie

– brak

Potrzeby osób niepełnosprawnych

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

– brak ułatwień

placówka przyjmuje osoby z niepełnosprawnością… (chodzi o udział w terapii, konsultacjach, spotkaniach itp.)

przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką

Pomoc dla cudzoziemców

W placówce są przyjmowani cudzoziemcy ubezpieczeni oraz nieubezpieczeni.

Możliwe jest udzielenie pomocy pacjentom mówiącym w następujących językach: angielskim • niemieckim.

Odpłatność

Ubezpieczenie: placówka przyjmuje osoby ubezpieczone i nieubezpieczone.

– wszystkie formy pomocy nieodpłatnie

Dodatkowe informacje

– brak

Nieaktualne dane? Jeśli jesteś przedstawicielem tej placówki, możesz je samodzielnie poprawić w panelu administracyjnym.

« wróć do wyszukiwarki