Baza Placówek Pomocowych

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej. SPZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień

Adres

ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa 17 (woj. mazowieckie)

Pawilon 6 wejście E

Kontakt

22 38 94 809, 513 146 339 (rejestracja)

sekretariat@wolski.med.pl, sekretariat.plu@wolski.med.pl

http://www.wolski.med.pl

https://www.facebook.com/SzpitalWolski

Formy pomocy

  1. placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)
  2. Poradnia przyszpitalna [placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)]

Poradnia przyszpitalna

placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny, gabinet, ośrodek itp.)

Placówka przyjmuje osoby, u których występuje:

  1. uzależnienie od alkoholu
  2. współwystępujące uzależnienie od alkoholu i narkotyków/NSP/leków
  3. uzależnienie behawioralne przy współwystępowaniu uzależnienia wyłącznie od alkoholu

Leczone uzależenienia behawioralne

– wszystkie

Osoby przyjmowane w placówce

kobiety i mężczyźni • od 18 r.ż.

Czas pracy

Godziny przyjmowania pacjentów/klientów: poniedziałek–czwartek 08:00–20:00, piątek 08:00–15:00

Czas pracy recepcji

Godziny zapisów/informacji telefonicznej: poniedziałek–piątek 08:00–15:00

Zakres oferowanej pomocy

dla uzależnionych dla ich bliskich dla uzależnionych utrzymujących abstynencję
terapia indywidualna
terapia grupowa
terapia par
terapia rodzin
grupy wstępne
grupy DDA dla młodych dorosłych (18–26)
grupy dla DDA
grupy wsparcia
poszpitalny program po leczeniu (postrehabilitacyjny)
warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych
farmakoterapia
zajęcia edukacyjno-informacyjne
interwencje kryzysowe
interwencje socjalne
programy reintegracji społecznej
aktywizacja zawodowa (programy integracji zawodowej)
inne

maratony terapeutyczne

Podejścia stosowane w terapii

Konsultacje udzielane w placówce

dla uzależnionych dla ich bliskich
psychiatryczne
lekarskie (inne niż psychiatryczne)
psychologiczne
specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień
prawne
finansowe/ekonomiczne
inne

Konsultacje udzielane zdalnie

– brak

Zatrudnieni specjaliści

Zespół jest objęty superwizją.

Potrzeby osób niepełnosprawnych

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

placówka przyjmuje osoby z niepełnosprawnością… (chodzi o udział w terapii, konsultacjach, spotkaniach itp.)

Pomoc dla cudzoziemców

W placówce są przyjmowani cudzoziemcy, ale tylko ubezpieczeni.

Możliwe jest udzielenie pomocy pacjentom mówiącym w następujących językach: angielskim • niemieckim • rosyjskim • ukraińskim.

Odpłatność

Ubezpieczenie: placówka przyjmuje osoby ubezpieczone i nieubezpieczone.

– brak danych nt. odpłatności

Dodatkowe informacje

– Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia (w zakresie uzależnienia od alkoholu).

– placówka udziela pomocy pacjentom mówiącym w języku arabskim

Nieaktualne dane? Jeśli jesteś przedstawicielem tej placówki, możesz je samodzielnie poprawić w panelu administracyjnym.

« wróć do wyszukiwarki