Baza Placówek Pomocowych

Prywatny Ośrodek Odwykowy „Terapia Nałęczów” Tomasz Jankowski

Adres

Uniszowice 1A, 21-030 Motycz (woj. lubelskie)

Kontakt

536 199 199, 536 288 288

biuro@terapianaleczow.pl

https://terapianaleczow.pl

RPWDL

Organizacja prowadząca placówkę jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem księgi 000000194138 (wyszukaj w rejestrze)

Formy pomocy

  1. Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych [oddział/pododdział detoksykacyjny]

Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

oddział/pododdział detoksykacyjny

Placówka przyjmuje osoby, u których występuje:

  1. uzależnienie od narkotyków lub nowych substancji psychoaktywnych (NSP = dopalaczy)

Osoby przyjmowane w placówce

kobiety i mężczyźni • od 18 r.ż. do 60 r.ż.

Liczba miejsc

– brak danych

Czas trwania detoksykacji

poniżej 10 dni

Potrzeby osób niepełnosprawnych

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

– brak ułatwień

placówka przyjmuje osoby z niepełnosprawnością… (chodzi o udział w terapii, konsultacjach, spotkaniach itp.)

– nie są przyjmowane

Pomoc dla cudzoziemców

W placówce

Odpłatność

Ubezpieczenie: placówka przyjmuje

– brak danych

– brak danych nt. odpłatności

Dodatkowe informacje

– brak

Nieaktualne dane? Jeśli jesteś przedstawicielem tej placówki, możesz je samodzielnie poprawić w panelu administracyjnym.

« wróć do wyszukiwarki